HOME | Easigrip Elasticated Tubular Bandage |.CONTACT US


:Cymraeg

Easigrip retail boxCROESO i wefan swyddogol Easigrip Ltd – cwmni sy’n gwneud rhwymyn tiwb elastig o safon.

Mae’r rhwymyn, sydd ar gael mewn sawl gwahanol faint, yn ddelfrydol os bydd rhywun yn cael ysigiad, straen, neu ar gyfer cynnal cymal neu gadw dresin yn ei le.

Rydym yn allforio’r rhwymyn i 12 o wledydd dramor ac fe allwn drefnu i allforio’n cynnyrch.

Mae Easigrip yn cael ei wneud yn ôl safonau Pharmacopoeia Prydain, ac yn gotwm pur 100% gyda haen o rwber wedi'i orchuddio'n ymblethu drwyddo. Does dim angen na phinnau na thâp.

Mae Easigrip - sy’n debyg i Tubigrip® - yn cael ei ffafrio gan lawer o bobl broffesiynol yn y maes meddygol ac fe allwch ei archebu ym mhob fferyllfa yn y DU.

Mae’r busnes bach teuluol hwn yn darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i aelodau’r cyhoedd, pobl broffesiynol ym maes iechyd, dosbarthwyr tramor a chyfanwerthwyr.

Ers ei lansio ym 1999, mae llawer o grwpiau ac ymddiriedolaethau gofal sylfaenol yn y DU wedi bod yn awyddus i gynnwys Easigrip yn eu fferyllfeydd, gan ei fod yn cynnig dewis arall cost-effeithiol ac am ei fod yn gwneud ei waith yn rhagorol ym maes triniaeth glinigol. Hefyd, mae pobl broffesiynol yn y byd meddygol ledled y DU bellach yn rhoi’r cynnyrch ar bresgripsiwn.

“O’r diwedd mae brand arall o Rwymyn Tiwb Lastig ar gael sy’n gwneud ei waith yn rhagorol.”

I weld ein manylion cyswllt, cliciwch yma


Easigrip: y cynnyrch

Mae Rhwymyn Tiwb Lastig EASIGRIP yn ddelfrydol ar gyfer ysigiad, straen ac i roi cynhaliaeth. Gellir ei ddefnyddio hefyd i gynnal cymalau wrth wneud chwaraeon.

Hefyd, gellir defnyddio'r rhwymyn hyblyg hwn, sydd wedi’i wneud o gotwm pur 100%, i ddal dresin yn ei le.

Mae ar gael mewn sawl gwahanol faint sy'n ei wneud yn addas ar gyfer y migwrn/y ffêr, y ben-glin a’r arddwrn yn ogystal â’r glun a’r torso.

Gallwch archebu'r rhwymyn mewn sawl gwahanol hyd - 0.5m, 1m a 10m.

I ddewis y maint cywir ar gyfer yr Easigrip, mesurwch y goes neu’r fraich ar ei rhan lletaf a chyfeiriwch at y tabl meintiau isod.


Pam Easigrip?


• Dim angen na phinnau na thâp
• Cynnig gwarchodaeth gyfforddus
• Cynnal breichiau a choesau
• Delfrydol ar gyfer ysigiad
• Meddal – ond eto’n gryf
• Ffitio’n glos, ond hawdd i’w osod
• Gellir ei olchi
• Safon uchel am bris rhesymol


I weld ein manylion cyswllt, cliciwch yma


© Easigrip Ltd 2006
www.easigrip.co.uk
info@easigrip.co.uk